نقشه مرکز اصلاح نژادنقشه مرکز اصلاح نژاد

نقشه مرکز اصلاح نژاد

نقشه مرکز اصلاح نژاد

سخنرانی علمی

در راستای طرح ملی اصلاح نژاد ماهی قزل آلای رنگین کمان، سخنرانی علمی با عنوان " چگونگی ثبت فنوتیپ...

ادامه مطلب

چهارشنبه 17 مهر 1398

سخنرانی علمی

در راستای شناخت و پیشگیری از بیماریها، جهت ارتقاء رعایت اصول بهداشتی و اجرای صحیح برنامه اصلاح...

ادامه مطلب

یک شنبه 13 مرداد 1398

درباره مجموعه

موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور با شش بخش تخصصی و گروههای ذیربط بشرح ذیل میتواند نیازهای تخصصی شیلات را رادر زمینه های مختلف آبزی پروری,مدیریت ذخایر آبزیان ،صیدوصیادی, محیط زیست دریائی، فرآوری آبزیان ، بهداشت و بیماریهای آبزیان ،آبشناسی و مطالعات اقتصادی و اجتماعی تامین نماید .

جدیدترین تصاویر سایت

لیستی از جدیدترین تصاویر مربوط به سازمان ، جلسات و همایش ها و...

اطلاعیه های سازمان

لیستی از جدیدترین اطلاعیه های سازمان

تالار های ترویج دانش

کاربرد سموم کشاورزی در مزارع با ملاحظات محیط زیستی مصرف شود چراکه در اثر زهکشی و سیلاب به دریا راه پیدا می کنند و در بافت ماهی تجمع پیدا می کند که بسیار خطرناک می باشد.

پیامک های ترویجی

توجه به مبانی توسعه پایدار شیلاتی تضمین کننده حفظ آبزیان برای نسل های آتی می باشد.

پیامک های ترویجی

در صورت استفاده از آنتی بیوتیک ها زمان منع مصرف را بطور حتم لحاظ کنید.

پیامک های ترویجی

پیشگیری تنها راه کنترل بیماری ویروسی VHS

پیامک های ترویجی