فعالیت ها و عملکرد بخش ترویج مرکز تحقیقات ژنتیک و اصلاح نژاد ماهیان سردابی شهید مطهری یاسوج
دوشنبه 11 دی 1396    
بازدید: 199
1 – تشکیل کار گروه تخصصی ترویج مرکز و اعطاء احکام انتصاب به کارشناسان مرکز و خارج از مرکز
2 - حضور محققین معین در پهنه های تولیدی شهرستانهای استان کهگیلویه و بویر احمد
3 - رسانه های نوشتاری بارگذاری شده در تالار ترویج
4 - انجام طرح های تحقیقی ترویجی استانی ( خارج از مرکز )
5 – انتصاب و ابلاغ احکام تعداد ده نفر از کارشناسان مجرب مرکز بعنوان محقق معین( پهنه های تولیدی ) و ثبت درسامانه پهنه بندی ترویج استانی و کشوری
6 - مشارکت در طراحی و برگزاری دوره آموزشی – ترویجی جهت کارشناسان و مروجان پهنه های تولیدی شهرستانهای مختلف استان کهگیلویه و بویر احمد
7 - مشارکت در طراحی و برگزاری نشت های علمی استانی و خارج از استان ( استان های همجوار ) شامل ( مدیریت های شیلاتی – مدیریت های ترویج کشاورزی – مدیریت مزارع پرورش ماهی سردابی ، گرمابی )