مرکز تحقیقات ژنتیک و اصلاح نژاد ماهیان سردآبی شهید مطهری یاسوج
جمعه 25 تیر 1400    
بازدید: 838
امروزه در عصری به سر می‌بریم که«عصر ارتباطات و انفجار اطلاعات» نام گرفته و بر همین مبنا روابط عمومی مسؤولیتها و کارکردهای ویژه‌ای یافته‌است. برنامه‌ریزی آگاهانه وسنجیده برای استقرار وکسب تفاهم متقابل بین سازمان و گروه های مخاطب از جمله وظایف روابط عمومی است. روابط عمومی در واقع آئینه تمام نمای یک سازمان است که رسالتهای خطیری برعهده دارد. موجودیت روابط‌عمومی در وزارت جهادکشاورزی باتوجه به گستردگی بخش و دربرگیری تمام آحاد جامعه از یک سو و ضرورت و اهمیت اطلاع رسانی به هنگام، دقیق و صادقانه به جامعه بزرگ مخاطبان آن از دیگر سوی، بسیار حساس، استراتژیک و کلیدی است.
نقش روابط عمومی در جلب مشارکت مردمی و ایجاد بستر مناسب برای تحقق اهداف سازمانی و فرهنگ سازی با تأکید بر باورهای دینی و اصول علمی در ارتباط با حوزه فعالیت سازمانی تعیین کننده است.