امکانات
دوشنبه 11 دی 1396    
بازدید: 1893
تجهیزات و وسایل بخش بهداشت و بیماریها 
 
        
               ترازوی دیجیتال                                                                                                  لوپ                                                                                          بن ماری
  
 
    
                                                                  هات پلت                                                                                                   انکوباتور                                                                                  میکسر                                                                                  
 
 
    
                                                  میکروسکوپ                                                                                             آب مقطر گیر                                                                                          مولتی پارامتر                                                               
 
 
    
 دستگاه رنگ آمیزی بافت                                                                        سانتریفیوژ یخچال دار                                                                        فوگر حرارتی
  
 
 
   
 دستگاه برش بافت                                                                                     میکروسکوپ                                                              آب مقطر گیر 2بار تقطیر  
 
 
 
      
میکروسکوپ                                                                                     هود میکروبی                                                                                       ذوب پارافین 
 
 
 
 
اتوکلاو