به گزارش روابط عمومی مرکز تحقیقات ژنتیک و اصلاح نژاد ماهیان سردآبی شهید مطهری یاسوج، دکتر شکوری و مهندس سمائی، مدیر کل و معاون دفتر آبزیان آب شیرین و سرکار خانم دکتر نفری رئیس گروه برنامه ریزی تولید آبزی از این مرکز بازدید نمودند. هدف از این بازدید اطلاع از وضعیت آبزی پروری استان کهگیلویه و بویراحمد که در راس آن مرکز یاسوج قرار دارد، بود. در این بازدید از بخش های مختلف نظیر تکثیر و پرورش، ژنتیک و اصلاح نژاد بازدید نموده و از نزدیک با فعالیت های تحقیقاتی و تجهیزات و امکانات موجود در این مرکز آشنا شدند. در ادامه طی نشستی که با همکاران این مرکز برگزار گردید به رسالت مرکز در سطح ملی و منطقه ‌ای و در ادامه به تشریح فعالیت های اجرائی انجام شده طرح ملی اصلاح نژاد ماهی قزل آلای رنگین کمان پرداخته شد. سپس همکاران مرکز به تشریح مسائل و مشکلات و همفکری جهت رفع موانع موجود در برنامه اجرائی اصلاح نژاد اشاره داشتند. در خاتمه رئیس مرکز نیز از حضور میهمانان گرامی و تشریح موارد و بیانات ارزنده قدردانی نمود.