آزمایشگاههای مرکز تحقیقات ژنتیک و اصلاح نژاد ماهیان سردابی شهید مطهری
دوشنبه 11 دی 1396    
بازدید: 1763
1- آزمایشگاه تحقیقات ژنتیک و اصلاح نژاد
در این آزمایشگاه مطالعات مختلف از جمله سيتوژنتيك، مطالعات مولكولي در خصوص جمعيت¬ها و گونه¬هاي مختلف آبزيان و ساير جانوران اجرا گشته و یا در حال انجام است. براي برگزاري بخش عملي برخي دروس نظير ژنتيك عمومي منابع طبيعي، ژنتيك و بيوتكنولوژي آبزيان پرورشي و بوم¬شناسي مولكولي از آن بهره¬برداري مي¬شود.
از تجهيزات موجود در آزمايشگاه مي¬توان به موارد زير اشاره كرد:
• دستگاه ترمال سايكر: دو دستگاه
• دستگاه الكترو عمودي: دو دستگاه
• دستگاه الكتروفوزر افقي: يك دستگاه
• سانتريفوژ يخچالدار: يك دستگاه
• ميكروسانتريفيوژ: يك دستگاه
• نانودراپ: يك دستگاه
• ساير تجهيزات مرسوم آزمايشگاه¬هاي ژنتيك و بيوتكنولوژي: آزمايشگاه داراي دو دستگاه هود، يك دستگاه يخچال و يك دستگاه فريزر oc20- است. مواد ضروري براي مطالعات ژنتيكي در آزمايشگاه فراهم است. اگر چه مواد مصرفي معمول توسط هر دانشجو و متناسب با فعاليت آن تهيه مي¬شود.
پژوهشگران و محققان آزمایشگاه:
مسوول: دکتر سجاد نظری ، عضو هیئت علمی
کارشناسان: دکتر رقیه محمودی عضو هیئت علمی
دکتر ابوالحسن راستیان نسب عضو هیئت علمی
مهندس حبیب اله گندم کار کارشناس ارشد آزمایشگاه
 لیست تجهیزات آزمایشگاه ژنتیک به شرح جدول ذیل می باشد:
 
 
 
 
 
2- آزمایشگاه تحقیقات زیست فناوری (تکثیر و پرورش آبزیان):
این آزمایشگاه جهت انجام تحقیقات مربوطه در زمینه‌های تکثیر و پرورش آبزیان و علی الخصوص ماهیان سردابی راه اندازی شده است.

محققان و پژوهشگران آزمایشگاه:
مسوول آزمایشگاه: دکتر سید حسین مرادیان
کارشناسان: اسماعیل کاظمی (کارشناس ارشد تغذیه)
جواد مهدوی جهان آباد (کارشناس ارشد تکثیر و پرورش)
عیسی فلاحت ( کارشناس تکثیر و پرورش)
لیست تجهیزات آزمایشگاه تکثیر و پرورش به شرح جدول ذیل می باشد:
 
3- آزمایشگاه بهداشت و بیماریهای آبزیان:
در آزمایشگاه بهداشت و بیماریهای آبزیان مرکز
تحقیقات ژنتیک و اصلاح نژاد ماهیان سردابی شهید مطهری آزمایشاتی جهت تشخیص، کنترل
و درمان بیماریها انجام می شود. همچنین آنالیز و ثبت فاکتورهای فیزیکوشیمیایی آب
در دستور کار این آزمایشگاه قرار دارد:
پژوهشگران و کارشناسان آزمایشگاه:
مسوول:  مهندس سید عبدالحمید حسینی
کارشناسان:  مهندس محمد سعید گنجور ، عضو هیئت علمی و کارشناس بخش
دکتر محمد میثم صلاحی ، کارشناس آزمایشگاه
مهندس محسن محمدپور ، کارشناس بخش
لیست تجهیزات آزمایشگاه بهداشت و بیماریها به شرح جدول ذیل می باشد: