به گزارش روابط عمومی مرکز تحقیقات ژنتیک و اصلاح نژاد ماهیان سردآبی شهید مطهری یاسوج، جلسه ای با حضور دکتر صلاحی اردکانی رئیس مرکز تحقیقات ژنتیک و اصلاح نژاد ماهیان سردآبی شهید مطهری یاسوج و دکتر پیشقدم رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد یاسوج برگزار و بحث و تبادل نظر پیرامون توسعه همکاری های دوجانبه صورت گرفت. در این جلسه که در محل دانشگاه آزاد اسلامی یاسوج و با حضور کارشناسانی از مرکز تحقیقات یاسوج و دانشگاه آزاد برگزار گردید صلاحی اردکانی ضمن اشاره به توانمندی های مرکز شهید مطهری در خصوص اجرای پروژه های تحقیقاتی، از آمادگی این مرکز جهت اجرای پروژه های مشترک با دانشگاه آزاد خبر داد. در ادامه نیز دکتر پیشقدم رئیس دانشگاه آزاد ضمن بیان مشکلات دانشجویان از نظر تامین هزینه های تحصیل، بیان نمودند راه اندازی کارگاههای کوچک تکثیر و پرورش آبزیان با همکاری مرکز یاسوج می تواند گامی موثر در راه حل مشکلات اقتصادی دانشجویان باشد. از دیگر موارد مطرح شده در جلسه مذکور استفاده از ظرفیت کارشناسان مرکز یاسوج جهت برگزاری دوره های آموزشی بود. در پایان جلسه نیز بازدید از امکانات آزمایشگاهی دانشگاه آزاد در دستور کار قرار گرفت.