به گزارش روابط عمومی مرکز تحقیقات ژنتیک و اصلاح نژاد ماهیان سردآبی شهید مطهری یاسوج ، سید مختار رجائی فر ، مدیرکل دامپزشکی کهگیلویه و بویراحمد به همراه سیده صفورا بزرگواری ، رئیس اداره بهداشت و مدیریت بیماری های آبزیان این اداره کل از بخش های مختلف این مرکز تحقیقاتی از جمله: سالن اصلاح نژاد، سالن های مختلف انکوباسیون، پرورش لاروی و بچه ماهی و آزمایشگاه های مرکز بازدید و از آمادگی دامپزشکی استان در بحث تعاملات بین بخشی و استفاده از تجربیات علمی و عملی همکاران تاکید کرد.
صلاحی اردکانی ، رئیس مرکز تحقیقات ژنتیک و اصلاح نژاد ماهیان سردآبی یاسوج ضمن تقدیر و تشکر از مدیرکل دامپزشکی استان و همکاری های این اداره کل با مجموعه تحقیقاتی تحت مدیریتش ، به بیان اقدامات انجام شده در سال های اخیر و برنامه های آتی در جهت توسعه این مرکز تحقیقاتی و اجرای طرح ملی اصلاح نژاد ماهی قزل آلا ،ابراز امیدواری نمود که با همکاری مسئولین اجرایی، برنامه‌های پیش بینی شده در جهت ارتقاء علمی و عملی این مرکز شاهد رونق این بخش در استان باشیم.