به گزارش روابط عمومی مرکز تحقیقات ژنتیک و اصلاح نژاد ماهیان سردآبی شهید مطهری یاسوج، دکتر حافظیه معاونت پژوهش و فناوری موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور به همراه دکتر ضرغام مدیر گروه مهندسی آبزیان ، از مرکز یاسوج بازدید نموده و از نزدیک بخش های مختلف از جمله سالن اصلاح نژاد، سالن های مختلف انکوباسیون، پرورش لاروی و بچه ماهی و آزمایشگاههای مرکز را شاهد و رهنمودهای لازم برای فعال سازی و بهره برداری از ظرفیت های موجود را پس از دریافت گزارشات ارائه نمودند.
در ابتدا صلاحی اردکانی رئیس مرکز ضمن خوش آمدگویی، گزارشی ازمرکز با تاکید بر بچه ماهیان سازمان اتکا ارائه دادند. سپس حاضرین جلسه به بحث و تبادل نظرحول موضوعات و مشکلات مطروحه پرداخته که چکیده کلی آن به شرح ذیل می باشد:
1- بررسی مشکلات و معضلات فرارو از جمله جلوگیری از ورود سیلاب و آب های سطحی به کانال انتقال آب مرکز
2- بررسی وضعیت چاه های آب مرکز در جهت بهره برداری بهینه از آنها
3- بازدید از بچه ماهیان موضوع قرارداد سازمان اتکا
4- بررسی و پیشنهاد انعقاد قرارداد همکاری جدید با سازمان اتکا
5- بررسی پروپوزال(بررسی خصوصیات جمعیت های مختلف قزل آلای رنگین کمان ایرانی و وارداتی با مقایسه شاخص های ریختی، رشد، بقاء و ارزیابی وضعیت تولید مثلی آنها)

در پایان جلسه کارشناسان مرکز نظرات و پیشنهادات خود پیرامون موضوعات مطرح شده را بیان داشتند.