به گزارش روابط عمومی مرکز تحقیقات ژنتیک و اصلاح نژاد ماهیان سردآبی شهید مطهری یاسوج، به مناسبت هفته پژوهش نمایشگاه دستاورد ها و فعالیت های تحقیقاتی مرکز تحقیقات ژنتیک و اصلاح نژاد ماهیان سردآبی شهید مطهری یاسوج برگزار شد. این مرکز با ارایه آخرین دستاوردها و نتایج طرح ها و پروژه های تحقیقاتی نسبت به نصب بنر طرح ها و پروژه های جاری، ارایه کتب و نشریات چاپ شده و همچنین نمایش ماهیان تک جنس، تریپلوئید، تخم مولدین ماده به همراه اسپرم مولدین نر در مراحل گوناگون رسیدگی جنسی در معرض بازدید عموم قرار گرفت. تعداد بازدید کننده از غرفه متعلق به این مرکز نسبت به سایر غرفه ها بالاتر بوده است.