به گزارش روابط عمومی مرکز تحقیقات ژنتیک و اصلاح نژاد ماهیان سردآبی شهید مطهری یاسوج، سید علی احمدزاده استاندار استان کهگیلویه و بویراحمد، رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان، نماینده ولی‌فقیه، معاون اقتصادی استاندار و مدیر جهاد کشاورزی بویراحمد از مرکز تحقیقات ژنتیک و اصلاح نژاد ماهیان سردآبی شهید مطهری یاسوج بازدید کردند. استاندار کهگیلویه و بویراحمد در این بازدید، فعالیت چنین واحد‌های تولیدی و تحقیقاتی را نشانه‌ای از پویایی بخش کشاورزی در این استان دانست و گفت: در این مرکز بیش از چهار هزار ماهی مولد قزل‌آلا با تولید بیش از ۱۰ میلیون قطعه تخم‌چشم‌زده نگهداری می‌شود که سه تا پنج سال آینده این زحمات به بار می‌نشیند و زمینه قطع وابستگی کشور در این محصول مهم را فراهم می‌کند.
وی گفت: مرکز تحقیقات شهید مطهری یاسوج، در فرایند تولید این تخم‌های چشم‌زده به ماهیان مولد و استمرار چرخه تولید و تکثیر بچه ماهی به تزریق اعتبار نیاز دارد که در سفر ریاست محترم جمهوری به استان ۳۰ میلیارد تومان برای این مرکز مصوب شد که ۲۰ میلیارد آن استانی است که از اعتبارات استان و ۱۰ میلیارد دیگر را نیز از محل اعتبارات وزارت جهاد تامین می‌کنیم.
استاندار کهگیلویه و بویراحمد نیاز مزارع پرورش ماهی این استان به تخم چشم‌زده را ۵۰ میلیون قطعه دانست و گفت: در گام اول تامین همه نیازهای استان و در گام دوم تامین نیازهای کشور و خودکفایی در این زمینه هدف‌گذاری شده است و اطمینان می‌دهم که حمایت استانی از این مرکز مهم در بخش کشاورزی با تمام توان و ظرفیت‌ها انجام خواهد شد.
احمدزاده، افزایش تولید ماهیان سردابی از ۱۹ هزار تن به ۲۲ هزار تن در این دولت را افتخارآمیز دانست و افزود: در حوزه شیلات، شاهد سیاست‌گذاری‌های هدفمندی هم در بعد افزایش تولیدات و هم در بعد تنوع در تولید هستیم.
در ادامه صلاحی اردکانی، رئیس مرکز تحقیقات ژنتیک و اصلاح ژنتیک ماهیان سردآبی شهید مطهری یاسوج گفت: آقای احمدزاده نخستین استانداری است که از این مرکز بازدید داشته اند و این نشانه توجه و اهتمام دولت به توسعه شیلات این استان است.
صلاحی اردکانی اهمیت و ضرورت اجرای طرح ملی اصلاح نژادماهی قزل‌آلا را بیان کرد و افزود نتیجه این امر دستیابی به دانش فنی تولید مولدین اصلاح نژاد شده و خودکفایی در تولید تخم چشم زده در کشور خواهد بود که منجر به کاهش وابستگی به واردات این محصول خواهد شد. وی تأکید کرد: در سال ۱۳۹۲-۹۳ با واردات تخم‌های چشم‌زده آلوده به ویروس وی.اچ.اس شاهد کاهش محسوس تولیدات بودیم که این خطر امسال نیز مزارع ما را تهدید می‌کند.
وی از تایید این مرکز و تهیه سند ملی اصلاح نژاد ماهی قزل‌آلا توسط کارشناسان نروژی سازمان جهانی فائو خبر داد و گفت: برای تکمیل زیرساخت‌های اجرایی طرح، به حمایت مالی نیاز داریم.