به گزارش روابط عمومی مرکز تحقیقات ژنتیک و اصلاح نژاد ماهیان سردآبی شهید مطهری یاسوج، دکتر بهمنی و دکتر حافظیه، ریاست و معاونت پژوهش و فناوری موسسه تحقیقاتی علوم شیلاتی کشور، از این مرکز بازدید نمودنده و از نزدیک بخش های مختلف از جمله سالن اصلاح نژاد، سالن های مختلف انکوباسیون، پرورش لاروی و بچه ماهی و آزمایشگاههای مرکز را شاهد و رهنمودهای لازم برای فعال سازی و بهره برداری از ظرفیت های موجود را پس از دریافت گزارشات ارائه نمودند. در ادامه ایشان ضمن آشنایی با پرسنل تحقیقاتی، پشتیبانی و خدماتی مرکز، در یک نشست دوستانه به شنیدن مشکلات و درخواست های پرسنل پرداخته و ضمن بیان راهکارهای موجود جهت حل مشکلات، اظهار امیدواری نمودند، در آینده ای نزدیک مشکلات موجود مرتفع خواهد شد. در ادامه این نشست دکتر صلاحی اردکانی ریاست مرکز گزارش عملکرد بخش پژوهشی و پشتیبانی را ارائه دادند.