به گزارش روابط عمومی مرکز تحقیقات ژنتیک و اصلاح نژاد ماهیان سردآبی شهید مطهری یاسوج، دکتر قائدنیا معاونت برنامه ریزی و پشتیبانی، دکتر حافظیه معاونت پژوهش و فناوری، مهندس رضوانی مدیر طرح و برنامه و آقای ایرانپور مشاور دفتر فنی و مهندسی موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور از مرکز یاسوج بازدید نمودند.
هدف از این بازدید:
1- برنامه ریزی جهت تخصیص اعتبار، تکمیل و بهره برداری از فاز اول سوله طرح ملی اصلاح نژاد ماهی قزل آلای رنگین کمان
2- بررسی مشکلات و معضلات فرارو از جمله جلوگیری از ورود سیلاب و آب های سطحی به کانال انتقال آب مرکز
3- بررسی وضعیت چاه های آب مرکز در جهت بهره برداری بهینه از آنها
4- بازدید از بچه ماهیان موضوع قرارداد سازمان اتکا
5- بررسی و پیشنهاد انعقاد قرارداد همکاری جدید با سازمان اتکا
6- بررسی و رفع مشکلات استخرهای هشت ضلعی و نصب درام فیلترهای موجود