به گزارش روابط عمومی مرکز تحقیقات ژنتیک و اصلاح نژاد ماهیان سردآبی یاسوج در این رویداد آموزشی و ترویجی کارشناسان و کشاورزان پیشرو از شهرستان ها و مراکز گچساران، دهدشت، چرام، دشتروم، سی سخت، کهگیلویه ، بویراحمد و ... حضور داشتند. رئیس و اعضای هیات علمی و کارشناسان شیلاتی مرکز تحقیقات ژنتیک و اصلاح نژاد ماهیان سردآبی یاسوج، کارشناسان اداره شیلات استان کهگیلویه و بویراحمد، کارشناسان ترویج استان از دیگر شرکت کنندگان در این برنامه بودند.
دکتر گندمکار مدیر و رابط ترویج مرکز تحقیقات ژنتیک و اصلاح نژاد ماهیان سردآبی ضمن خوش آمد گویی به اعضاء حاضر در جلسه به صورت حضوری و وب کنفرانس به معرفی پروژه های تحقیقاتی منتج به این دوره پرداخت. در ادامه دکتر رقیه محمودی عضوء هیئت علمی مرکز گزارش خود را با تولید جمعیت تمام ماده تریپلوئید قزل آلای رنگین کمان منتج از طرح تحقیقی- ترویجی ملی " مقایسه رشد ماهیان دیپلوئید و تریپپلوئید قزل الای رنگین کمان در شرایط بهره بردار " شروع و به اهمیت، مزایا و مکانیسم های تولید ماهیان تریپلوئید معمولی و تمام ماده با روش های مختلف و نیز تفاوت های رشد این ماهیان در محیط های پرورشی پرداخت. در ادمه دکتر راستیان نسب گزارش خود را در زمینه استفاده از آب زهکش مجاور رودخانه نسبت به آب رودخانه بر اساس آنالیز پارامترهای کیفی منتج از طرح تحقیقاتی خود را ارائه نمودند. در ادامه جلسه پرسش و پاسخ با حضور شرکت کنندگان برگزار گردید.