به گزارش روابط عمومی مرکز تحقیقات ژنتیک و اصلاح نژاد ماهیان سردآبی شهید مطهری یاسوج، سومین جلسه کارگروه توسعه بخش کشاورزی استان کهگیلویه و بویر احمد در محل سازمان تعاون روستایی این استان با حضور مدیران کل و مستقل ادارات تابعه سازمان جهاد کشاورزی استان برگزار گردید. محوریت و موضوعیت جلسه، بررسی راهکارها و موانع تولید در زمینه های توسعه پایدار بخش کشاورزی بودند. رفع مشکلات نظام صنعتی کشاورزی، کشت محصولات گلخانه ای، توسعه اراضی باغی و کشاورزی با اولویت افزایش تولید زیتون و گیاهان دارویی، تعیین الگوی کشت و کاهش مصرف آب و محصولات استراتژیک مورد بحث و مناظره قرار گرفت. دکتر صلاحی اردکانی ریاست مرکز تحقیقات ژنتیک و اصلاح نژاد ماهیان سردآبی شهید مطهری یاسوج، تاسیس اتحادیه ماهیان سردآبی استان و آماده سازی بستر مناسب برای سرمایه گذاران بخش شیلات در راستای احداث کارخانه خوراک آبزیان و مزارع پرورش ماهی سردآبی و خاویاری را از جمله مسائل مهم برشمرد.