به گزارش روابط عمومی مرکز تحقیقات ژنتیک و اصلاح نژاد ماهیان سردآبی شهید مطهری یاسوج، موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور به مناسبت روز جهانی غذا در تاریخ 24 مهرماه 1401 ساعت 8:30 الی 15:30 ، نشست تخصصی برگزار می کند یکی از سخنرانان این نشست خانم دکتر محمودی از اعضای هیئت علمی این مرکز می باشد. قرار است ایشان در خصوص اهمیت شیلات و آبزی پروری در امنیت غذایی و تغذیه صحبت نمایند.
آدرس وبینار به شرح ذیل می باشد:
https://vc.areeo.ac.ir/ch/ifroch2
نام کاربری:ifrou2
رمز عبور: F4286