بروشور ترویجی، زیست شناسی و اهمیت غذایی شیرونومیده در آبزی پروری توسط خانم سرور همتی و با همکاری دکتر اسماعیل کاظمی و و سایر همکاران در تالار ترویج دانش و فنون کشاورزی سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی منتشر گردید. خانواده کرم¬های خونی یا شیرونومیده مهمترین گروه از حشرات آبزی می-باشند که در همه انواع محیط¬های آبی گسترش و پراکندگی دارند. برخی از لاروهای شیرونومیده بدلیل قرمز بودن بدن، به کرم¬های خونی معروف شده¬اند، که دلیل آن حضور هموگلوبین در همولنف آن¬ها می¬باشد. بنابراین وجود هموگلوبین در این کرم¬ها آن¬ها را در تامین اکسیژن از آبهای با کمبود اکسیژن توانا ساخته -است. لاروهای شیرونومیده منبع خوبی از ویتامین¬ها، مواد مغذی و آهن می¬باشند که بصورت منجمد در آبزی پروری استفاده می¬شوند. در آبزی پروری این لاروها می¬توانند بعنوان غذای زنده برای لارو ماهی به ویژه ماهیان زینتی استفاده شوند. افزایش جمعیت لاروهای شیرونومیده در استخرهای پرورش ماهی می¬تواند متضمن افزایش تولید و ارتقاء
کیفیت گوشت ماهیان پرورشی باشد.