همکار محترم جناب آقای دکتر صلاحی اردکانی
مشیت الهی بـر ایـن شد کـه بهار خوش و خرم زندگی را خـزانـی غم زده بـه انتظار بنشیند و این مشخص ترین تفسیر فلسفـه جهان خلقت است در فـراخـنای بـی کران هـستی و یـگانه راز جـاودانگی اوسـت.

فوت غم انگیز پسر عمویتان را به حضرتعالی و خانواده محترم تسلیت عرض می نمایم.
برایشان از درگاه حق تعالی آمرزش و برای شما و سایر بازماندگان صبر جمیل و اجر جزیل خواهانم.روابط عمومی و کارکنان مرکز تحقیقات ژنتیک و اصلاح نژاد ماهیان سردآبی شهید مطهری یاسوج