به گزارش روابط عمومی مرکز تحقیقات ژنتیک و اصلاح نژاد ماهیان سردآبی شهید مطهری یاسوج، جلسه دفاعیه گزارش نهائی پروژه استفاده از الگوریتم‌های مختلف شبکه بیزی در بازسازی روابط تنظیمی بین ماژول‌های ترانسکریپتومی در ماهیان گورخری به صورت وبینار در مرکز تحقیقات ژنتیک و اصلاح نژاد ماهیان سردآبی شهید مطهری یاسوج برگزار گردید. داوران جلسه خانم دکتر آیه سادات صدر از پژوهشکده آبزی پروری جنوب کشور، آقای دکتر گلشن از موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور و آقای دکتر مصطفی قادری زفره ایی  دانشیاردانشگاه یاسوج در حوزه ژنتیک و اصلاح نژاد بودند. مجری برگزاری جلسه وبیناری نیز دکتر سجاد نظری، معاون پژوهش و فناوری این مرکز بود. این جلسه حدود 2 ساعت به طول انجامید که نیم ساعت اول ، آقای دکتر مرتضوی به ارائه گزارش پژوهش در مورد تشریح و معرفی الگوریتم های ریاضی و هوش مصنوعی در بررسی و ایجاد شبکه های زیستی با مطالعه ای موردی از پژوهش های بیان ژنی در حوزه گرسنگی در ماهیان پرداختند. در ابتدا به معرفی و اهمیت گرسنگی در ماهیان و اینکه پرورش دهندگان آبزیان از اعمال گرسنگی در ماهیان چه منافعی می توانند داشته باشنداشاره گردید. در قسمت مقدمه سپس به تشریح کارکرد گرسنگی و تاثیر آن بر مورفولوژی (ریخت شناسی)، هماتولوژی (فراسنجه های بیوشیمایی خون)، چرخه های متابولیکی، استرس اکسیداتیو و فسفوریلاسیون اکسیداتیو و سیستم ایمنی در ماهیان (با تاکید بر زبرافیش) پرداخته شد. از نقاط قوت این پژوهش می توان به استفاده از روش های متاآنالیزی برای بالابردن تعداد نمونه و هم چنین استفاده از روش های نوظهور بیوانفورمایتیک و کاربرد گسترده از روش های متعدد ایجاد شبکه (شبکه های تعاملی پروتئینی، شبکه های هم بیان ژنی و شبکه های احتمالاتی بیزی) در حوزه داده های بیان ژنی آبزیان اشاره کرد. حدود یک ساعت و نیم باقیمانده نیز داوران سرکار خانم آیه سادات صدر و آقای قادری زفره ایی سئوالات خود را مطرح نمودند و سپس سایر شرکت کنندگان، همکاران و پژوهشگران این مرکز و همچنین موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور و سایر سازمان های شیلاتی به طرح سئوالات و ارائه پیشنهادات خود پرداختند.