به گزارش روابط عمومی مرکز تحقیقات ژنتیک و اصلاح نژاد ماهیان سردآبی شهید مطهری یاسوج، جشنواره جهادگران علم و فناوری در استان در حسینیه ثارالله (ع) با حضور مراکز علمی استان و نهاد‌های دولتی و همچنین شرکت‌های دانش بنیان و مراکز علمی پایگاه‌های بسیج برگزار گردید. در این جشنواره و نمایشگاه ، شرکت کنندگان دستاوردهای فنی، علمی، تحقیقاتی و پژوهشی خود را به نمایش گذاشتند. مرکز تحقیقات ژنتیک و اصلاح نژاد ماهیان سردآبی شهید مطهری یاسوج با حضور فعال در این جشنواره ، دو عنوان ایده و پروژه تحقیقاتی خود را تحت عناوین " تولید ماهیان نر تغییر جنسیت یافته از ماهیان بومی و وارداتی قزل آلای رنگین کمان جهت تولید ماهیان تک جنس" و "ارائه کیت مولکولی تشخیصی خویشاوندی قزل آلای رنگین کمان" را به نمایش گذاشتند.
هدف از برگزاری این جشنواره ایجاد انگیزه در میان نخبگان و تجلیل از آنها، ارتقاء و تقویت جایگاه فرهنگ علم و فناوری و وصل کردن افراد مبتکر و خلاق با نخبگان و صاحب نظران دانشگاهی بود.