به گزارش روابط عمومی مرکز تحقیقات ژنتیک و اصلاح نژاد ماهیان سردآبی شهید مطهری یاسوج، دو موضوع آشنائی با نژادهای برتر ماهیان سردآبی و ترویج استفاده غیر مستقیم آب های رودخانه از طریق زهکشی و بالا بردن کیفیت ماهی تولیدی در محل استودیو کشاورز مدیریت هماهنگی ترویج کشاورزی استان کهگیلویه و بویراحمد در قالب انتقال یافته های تحقیقاتی توسط محققین مرکز برگزار گردید. در این برنامه که توسط شبکه تلویزیون اینترنتی کشاورزی و همچنین بصورت آنلاین برگزار گردید، کارشناسان و بهره برداران شرکت داشتند. ابتدا دکتر نظری درخصوص نحوه انتخاب نژادهای برتر قزل آلای رنگین کمان، چگونگی ردیابی ژنتیکی، لزوم مدیریت ژنتیکی و خویشاوندی در کارگاههای تکثیر و پرورش و مقایسه تنوع ژنتیکی ماهیان وارداتی و ذخایر بومی در مزارع پرورشی به کمک روشهای نوین ژنومی توضیحات لازم را ارائه دادند.
در ادامه دکتر راستیان نسب به لزوم استفاده غیر مستقیم آب های رودخانه از طریق زهکشی و بالا بردن کیفیت ماهی تولیدی توضیحات لازم را مطرح نمودند. در این ارائه به مدیریت زهکشی و انتقال آب، مدیریت پساب مزارع پرورشی قزل آلای رنگین کمان جهت کاهش آلودگی های زیست محیطی و افزایش کیفیت تولید اشاره گردید.