به گزارش روابط عمومی مرکز تحقیقات ژنتیک و اصلاح نژاد ماهیان سردآبی شهید مطهری یاسوج، سایت الگویی تولید مولد نر تغییر جنسیت یافته از تخم‌های وارداتی قزل‌آلای رنگین‌کمان در تاریخ 6 بهمن‌ماه سال جاری با همکاری مرکز تحقیقات ژنتیک و اصلاح نژاد ماهیان سردآبی شهید مطهری یاسوج، مدیریت ترویج استان، مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان بویراحمد و کارشناسان مرکز جهاد کشاورزی دشت روم و با حضور محققین، کارشناسان پهنه و تعدادی از پرورش‌دهندگان ماهی قزل‌آلا استان کهگیلویه و بویراحمد و استان‌های هم‌جوار، با تدریس آقای دکترابوالحسن راستیان نسب – استادیار مرکز تحقیقات ژنتیک و اصلاح نژاد ماهیان سردآبی- در مرکز تحقیقات ژنتیک و اصلاح نژاد ماهیان سردآبی شهید یاسوج برگزار شد.

در این سایت قریب به دو سال، عملیات ضروری جهت تولید مولد نر تغییر جنسیت یافته از تخم‌های وارداتی انجام‌شده و محصول نهایی ازنظر ویژگی‌های کمی و کیفی با مولدین بومی تغییر جنسیت یافته مقایسه گردیده است. ضمن هورمون تراپی بچه ماهیان بومی و نیز بچه ماهیان حاصل از تخم‌های وارداتی با هورمون 17 آلفا متیل تستوسترون، روند رشد دو گروه طی دو سال بررسی‌شده و پس از بلوغ مولدین در فصل تولیدمثل، مولد نر تغییر جنسیت یافته ازنظر تولید اسپرم و قابلیت لقاح تخمک و تولید بچه ماهی ارزیابی شدند. ضمن نمایش ویژگی‌های برجسته سایت مذکور، می‌توان به رشد قابل‌توجه متولدین حاصل از تخم‌های وارداتی، گناد بزرگ‌تر در این ماهیان و اسپرم بیشتر اشاره نموده و تشخیص ویژگی تغییر جنسیت در مولدین حاصل از تخم‌های وارداتی نسبت به مولدین بومی آسان‌تر می باشد. بنابراین تولید بچه ماهیان تک‌جنس با استفاده از مولدین نر تغییر جنسیت یافته موجود در سایت مذکور و حاصل‌شده از تخم‌های تمام ماده وارداتی، مزایای متعددی دارد.