به گزارش روابط عمومی مرکز تحقیقات ژنتیک و اصلاح نژاد ماهیان سردآبی شهید مطهری یاسوج ، 2 عنوان اپلیکیشن با تلاش محققین این مرکز و موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور طراحی و با همکاری معاونت آموزش و ترویج کشاورزی ثبت گردید.
عناوین اپلیکیشن های بشرح ذیل می باشد :
1- محاسبات کاربردی در آبزی پروری (1) مولف : رقیه محمودی، همایون حسین زاده صحافی، مجید عطوفت شمسی
2- محاسبات کاربردی در ابزی پروری (2) مولف : رقیه محمودی، همایون حسین زاده، محمود بهمنی، محمد میثم صلاحی اردکانی، محمودحافظیه، مجید عطوفت شمسی

اپلیکیشن محاسبات کاربردی در آبزی پروری (1) به محاسبات مدیریتی پرورش (محاسبات مربوط به تراکم ماهی قزل آلا در واحد حجم، تراکم ماهی در متر مکعب، وزن کل ماهیان استخر، تعداد ماهیان ذخیره شده در استخر، تعداد بچه ماهی نورس مورد نیاز، تعداد تخم ، تعداد مولدین ) و محاسبات رشد ( محاسبه ضریب رشد، ضریب تبدیل غذایی، عملکرد غذا، درصد بازماندگی، افزایش وزن بدن، طول متوسط، وزن متوسط و ...) پرداخته و اپلیکیشن محاسبات کاربردی در آبزی پروری (2) به محاسبات مربوط به مساحت و حجم استخرهای پرورشی می پردازد.
اپلیکیشن ها از طریق آدرس الکترونیکی https://agrilib.areeo.ac.ir/?search&sb=89 قابل دریافت می باشند.