به گزارش روابط عمومی مرکز تحقیقات ژنتیک و اصلاح نژاد ماهیان سردآبی شهید مطهری یاسوج و به نقل از روابط عمومی موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور، با عنایت بر آغاز عملیات اجرایی برنامه ملی اصلاح نژاد قزل آلای رنگین کمان، اولین نشست این کارگروه با حضور رئیس موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور دکتر بهمنی، نمایندگان سازمان شیلات مهندس سمائی و سازمان دامپزشکی دکتر عزیززاده، ریاست اتحادیه سراسری ماهیان سردابی مهندس وهابلی، مدیرعامل تعاونی های کشاورزی ماهیان سردابی دکتر نبی زاده، ریاست مرکز تحقیقات ژنتیک و اصلاح نژاد یاسوج دکتر صلاحی اردکانی و مدیر تحقیقات ملی اصلاح نژاد ماهی قزل آلای رنگین کمان دکتر سپهداری، در روز سه شنبه مورخ 23 آذر 1400 به صورت وبیناری در سالن جلسات موسسه برگزار گردید. در این جلسه رئیس موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور، با اشاره بر اهمیت بحث اصلاح نژاد که از اساسی‌ترین مفاهیم در اقتصاد شیلات و خودکفایی کشور می‌باشد بر لزوم عملیاتی شدن و تدوین برنامه ملی مشخص در این زمینه تاکید نمود.
در ادامه حاضرین در جلسه به ارائه‌ نقطه نظرات در زمینه‌ اهمیت نقش سازمان شیلات و لزوم ورود بخش خصوصی در پیشبرد سریع برنامه های اجرایی اصلاح نژاد پرداختند. پس از استماع پیشنهادات حاضرین، دکتر سپهداری، بر لزوم همسوسازی دیدگاه ها و حضور تمامی ذی‌ نفعان در تدوین برنامه ملی مدون و زمانبندی شده تاکید و پیشنهاد تشکیل جلسه فوری در محل سازمان شیلات و با حضور تمامی نهادهای ذیربط را مطرح نمود.