به گزارش روابط عمومی مرکز تحقیقات ژنتیک و اصلاح نژاد ماهیان سردآبی شهید مطهری یاسوج به نقل از موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور گزارش عملکرد 6 ماهه نخست این مرکز در سال 1400 ارائه گردید:
رئیس مرکز تحقیقات ژنتیک و اصلاح نژاد ماهیان سردآبی شهید مطهری، گفت: یک مورد طرح پژوهشی، 5 پروژه بنیادی، 2 پروژه مقدماتی، یک مورد پروژه کاربردی توسعه ای و 2 مورد واحد فناوری در مرکز رشد، از دستاوردهای مهم این مرکز به شمار می رود.
دکتر صلاحی، افزود: اخذ یک فروست برای گزارش نهایی، چاپ 6 مقاله علمی پژوهشی خارجی و چاپ دو جلد کتاب داخلی و خارجی، از جمله فعالیت های همکاران این مرکز در زمینه انتشارات بوده است.
حضور در 5 کنفرانس معتبر بین المللی، حضور در 5 کارگاه آموزشی بین المللی خارجی و 2 کارگاه آموزشی بین المللی داخلی، جزو تعاملات بین المللی مرکز بود که دکتر صلاحی آنها را تشریح کرد.
وی ادامه داد: تولید 10 هزار قطعه بچه ماهی و 4 هزار بچه ماهی در قالب هسته اولیه آبزیان، از دیگر دستاوردهای مرکز تحقیقات ژنتیک و اصلاح نژاد ماهیان سردآبی شهید مطهری تلقی می شود.
دکتر صلاحی، پس از تشریح پروژه های اجرایی آن مرکز، برگزاری 63 نفر ساعت آموزش برای بهره برداران، 762 نفر ساعت کارگاه آموزشی ترویجی و 210 نفر روز آموزش کارشناسان پهنه را از جمله عملکرد گروه ترویج و انتقال یافته های علمی آن مرکز دانست.
دکتر حافظیه، معاون پژوهش و فناوری موسسه، گفت: حداقل یک دستاورد که قابلیت رونمایی را داشته باشد و 2 عنوان پروژه، برای اهداف اولویت دار آن مرکز تعیین شود.
دکتر حسین زاده، معاون ترویج و انتقال یافته های علمی موسسه، تاکید کرد: برخی کارشناسان پهنه، تحصیلات مرتبط ندارند و باید توسط متخصصان مربوطه توجیه و آموزش داده شوند. البته می توان از طریق آنها از مشکلات حیطه زیر نظرشان باخبر شد و از این فرصت استفاده کرد.
دکتر بهمنی، رئیس موسسه، گفت: در آن مرکز نیروهای کارآزموده و باتجربه ای وجود دارد و می توان از این ظرفیت، بیشترین بهره را برد. به نظر می رسد افق روشنی برای آن مرکز و ساخت تجهیزات لازم می توان تصور کرد.
وی اضافه کرد: از آنجا که بزرگترین مرکز ژنتیکی ماهیان قزل آلا در یاسوج نگهداری می شود باید به آن توجه ویژه ای کرد. این ماهیان از یک فضای ایزوله از تنکابن به یاسوج منتقل شده اند و لازم است در نهگداری آنها دقت ویژه صورت گیرد.