به گزارش روابط عمومی مرکز تحقیقات ژنتیک و اصلاح نژاد ماهیان سردآبی شهید مطهری یاسوج، دکتر سجاد نظری از محققین این مرکز در چهارمین همایش بین‌المللی و دوازدهمین کنگره ملی بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران (Biotech2021) که با حضور متخصصان، پژوهشگران و دانشجویان علوم مختلف زیست شناسی شاخه ژنتیک و زیست‌فناوری از کشورهای مختلف به صورت مجازی برگزار گردید، شرکت و مقاله خود با عنوان
Single nucleotide polymorphism development markers involved in early sexual maturation from transcriptomes of rainbow trout (Onchorhynchus mykiss)
را به صورت سخنرانی در بخش زیست‌ فناوری جانوری ارائه نمود. در این سخنرانی به بررسی صفت پلی ژنی رسیدگی جنسی زودرس ماهیان نر قزل آلای رنگین کمان و بررسی توالی یابی ترانسکریپتوم به کمک توالی یابی نسل جدید (NGS) پرداخته شد. با استفاده از آنالیز سامانه های زیستی لیستی از چند شکلی های نوکلئوتیدی منفرد اعلام گردید.