به گزارش روابط عمومی مرکز تحقیقات ژنتیک و اصلاح نژاد ماهیان سردآبی شهید مطهری یاسوج، کارگاه آموزشی" اصول پرورش و تکثیر آبزیان (1)" توسط حبیب الله گندمکار از محققان مرکز تحقیقات ژنتیک و اصلاح نژاد ماهیان سردآبی شهید مطهری یاسوج، تیرماه 1400به صورت وبینار در شبکه آموزش مجازی شاک برگزار گردید. این دوره آموزشی با توجه به ضرورت شناخت انواع آبزیان، اصول و روشهای پرورش و تکثیر آنها جهت نیاز بخش تولیدی کشور در زمینه آبزی پروری ارائه شد. آبزی پروری در جهان و ایران قدمت طولانی دارد که پیشرفت در این زمینه جزء با بالا بردن دانش فنی محققان و بخش تولید میسر نخواهد شد. با توجه به وسیع بودن مطالب در این حوزه مقرر گردید که اصول پرورش و تکثیر آبزیان(2) توسط عیسی فلاحت ناصرآباد از محققان این مرکز در زمان دیگری به صورت وبینار در شبکه آموزش مجازی شاک برگزار گردد.