رسول اکرم صلی الله علیه و آله درباره ثواب درختکاری فرمودند: هر که درختی را بکارد تا به ثمر برسد، خدا در عوض آن، درختی را در بهشت به او اختصاص می دهد.
به گزارش روابط عمومی مرکز تحقیقات ژنتیک و اصلاح نژاد ماهیان سردآبی شهید مطهری یاسوج، آقای دکتر صلاحی هم‌زمان با آغاز هفته منابع طبیعی و در آئین درخت‌کاری گفت: این مرکز امسال با کاشت 37 اصله نهال گردو قدم خود در جهت کاشت درخت و بزرگداشت این آیین را برداشت وی همچنین عنوان کردند: روز درختکاری بهانه ‌ای است، برای این که ما به محیط زیست احترام گذاشته، به احیاء آن بپردازیم ودر حفظ آن بیشتر کوشا باشیم. امید است با تلاش درجهت کاشتن حتی یک نهال کوچک، سهم خود را در زیبایی و آبادانی هرچه بیشتر کشور خویش ادا سازیم، که یقیناً کاری پسندیده است.