به گزارش روابط عمومی مرکز تحقیقات ژنتیک و اصلاح نژاد ماهیان سرآبی شهید مطهری یاسوج، کارگاه آموزشی " کاربرد بیوتکنولوژی در شیلات" در روز های شنبه تا دوشنبه مورخ 18-16 اسفند ماه 1399 از ساعت 9 لغایت14:30 به صورت آنلاین برگزار گردید. کارگاه مذکور توسط بخش زیست فناوری و اعضای هیات علمی موسسه و حضور علاقمندان مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان تهران برگزار و طی آن به موضوعات کاربردی و متنوع در حوزه بیوتکنولوژی در شیلات پرداخته شد. در این کارگاه دکتر مهدی گلشن (از موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور) با موضوعات "روش های انجماد کوتاه و بلند مدت سلول های جنسی آبزیان و اهداف و کاربرد آنها " و "رویکرد سامانه های زیستی و معرفی پایگاه داده ها در تجزیه و تحلیل داده های بیوتکنولوژی " و دکتر سجاد نظری (از مرکز ژنتیک و اصلاح نژاد ماهیان سردآبی) با موضوعات " روش های تهیه گسترش کروموزومی و کشت سلولی"، "روش های القاء پلی پلوییدی و روش های شناسایی آبزیان پلی پلویید )گسترش کروموزومی، اندازه هسته و سلول خونی و روش های اختصاصی رنگ آمیزی هستک (، "تهیه گسترش کروموزومی از ماهی و کاریوتایپینگ کروموزومی و تهیه کاریوگرام و ایدیوگرام"، استخراج DNA" و "نحوه ی کار با دستگاه های PCR و الکتروفورز" به عنوان مدرس حضور داشتند.