به گزارش روابط عمومی مرکز تحقیقات ژنتیک و اصلاح نژاد ماهیان سردآبی شهید مطهری یاسوج، کارگاه آموزشی یک روزه آماده سازی استخرهای پرورش ماهیان سردآبی با همکاری مرکز تحقیقات ژنتیک و اصلاح نژاد ماهیان سردآبی شهید مطهری یاسوج و مدیریت کشاورزی شهرستان بویراحمد در منطقه قلات به صورت میدانی و حضوری برگزار شد. در این کارگاه آموزشی روش های اصولی ضدعفونی استخرهای خالی و همچنین روش های ماهیدار کردن این استخرها با کمترین میزان ریسک، توسط مهندس فلاحت از کارشناسان مرکز یاسوج توضیح داده شد. با توجه به سابقه درگیر بودن کارگاههای منطقه مذکور با بیماری های ویروسی و باکتریایی، با برگزاری چنین دوره هایی می توان گام موثری در راستای جلوگیری از شیوع و بروز انواع بیماری در مزارع پرورش ماهی قزل آلا برداشت.