به گزارش روابط عمومی مرکز تحقیقات ژنتیک و اصلاح نژاد ماهیان سردابی شهید مطهری یاسوج، در تاریخ 1399/10/21 روز انتقال یافته های علمی شیلاتی با هماهنگی مدیریت ترویج کشاورزی استان کهگیلیویه و بویر احمد در استودیو کشاورز استان از ساعت 8 الی 12 ظهر به صورت وبینار برگزار گردید.در این وبینار حدود 100 نفر کاربر متشکل از کارشناسان شیلاتی – مروجین و کارشناسان پهنه – رؤسای مراکز خدمات حمایتی کشاورزی – مدیران و بهره برداران کشاورزی در بخش شیلات از استانهای تهران و کهگیلویه و بویر احمد شرکت نمودند. عناوین انتقال یافته علمی شیلاتی به شرح ذیل می باشد: 
1 - کیفیت ماهیان قزل آلای رنگین کمان پرورشی مزارع حاشیه رودخانه بشار از نظر آلودگی به برخی فلزات سنگین
2 - نقش غذای غنی شده با نانو ذرات سلنیوم بر کیفیت اسپرم در مولدین نر قزل آلای رنگین کمان
3 - تکنیک و مزایای تولید ماهی تریپلوئید قزل آلای رنگین کمان
4 - بهگزینی در ماهی قزل آلای رنگین کمان
5 -کارآیی واکسن دوگانه استرپتوکوکوس/ یرسینیوز در بهبود شرایط ایمنی زیستی مزارع پرورش ماهی قزل آلای رنگین کمان