به گزارش روابط عمومی مرکز تحقیقات ژنتیک و اصلاح نژاد ماهیان سردآبی شهید مطهری یاسوج، دکتر محمد میثم صلاحی اردکانی ، رئیس مرکز طی حکمی دکتر سید حسین مرادیان را به عنوان معاونت پشتیبانی و برنامه ریزی مرکز منصوب کرد. لازم به ذکر است دکتر مرادیان قبل از انتصاب به سمت معاونت پشتیبانی مرکز، به عنوان رئیس بخش تکثیر و پرورش مشغول فعالیت بود.