به گزارش روابط عمومی مرکز تحقیقات ژنتیک و اصلاح نژاد ماهیان سردآبی شهید مطهری یاسوج، در تاریخ 1399/04/22 جلسه برنامه ریزی حول محور پروژه ملی اصلاح نژاد با حضور رئیس مرکز، معاونین و سایر پرسنل تحقیقاتی برگزار گردید. در این جلسه مقرر شد بخش بهداشت و بیماری ها نسبت به پیاده سازی سیستم ایمنی زیستی برنامه اصلاح نژاد اقدامات لازم را بعمل آورند، همچنین دکتر نظری معاون پژوهشی و فناوری مرکز برنامه انتقال جمعیت های پایه از مراکز منتخب تکثیر کشور را در دستور کار خود قرار داد تا در نهایت این برنامه به موسسه تحقیقاتی علوم شیلاتی کشور ارائه شود.