به گزارش روابط عمومی مرکز تحقیقات ژنتیک و اصلاح نژاد ماهیان سردآبی شهید مطهری یاسوج، در راستای اجرای طرح ملی اصلاح نژاد ماهی قزل آلای رنگین کمان، عملیات ساخت و ساز سالن مربوط به طرح ملی اصلاح نژاد در تاریخ 1398/10/12به پایان رسید. سوله مورد نظر جهت سالن اصلاح نژاد از نظر ساختاری شامل اسکلت فلزی می باشد که دیواره های اطراف و سقف آن توسط ورق های پیش ساخته پوشش داده می شود. در مراحل بعد، تکمیل و تجهیز این سالن جهت اجرائی نمودن طرح ملی اصلاح نژاد ماهی قزل آلای رنگین کمان صورت خواهد پذیرفت.