به گزارش روابط عمومی مرکز تحقیقات ژنتیک و اصلاح نژاد ماهیان سردآبی شهید مطهری یاسوج ششمین جلسه شورای پژوهشی در سال 1398 در مورخه 1398/09/03 با حضور ریاست محترم مرکز ، معاون پژوهش و فناوری، روسای بخش ها و محققین بخش های مختلف مرکز برگزار گردید.
ابتدا آقای دکتر قائدی ضمن خسته نباشید به همکاران توضیحاتی را درخصوص نحوه مکاتبات و همچنین اعلام برنامه های تحقیقاتی سال 1399 ارائه دادند. در ادامه آقای دکتر نظری دستور کار جلسه را که شامل برگزاری نشست علمی با حضور مدیران محترم موسسه و همکاری با بخش خصوصی، ارائه پروژه های تحقیقاتی ترویجی سال 1398، مشارکت و حضور در هفته پژوهش عنوان نمود و همکاران محترم درخصوص موارد فوق پیشنهادات خود را ارائه نمودند. ایشان در ادامه به شرح عملکرد تحقیقاتی سه بخش تحقیقاتی مرکز پرداختند و توضیحاتی را درخصوص وضعیت پروژه های جاری و همچنین پیشنهاد طرح های پژوهشی ارائه نمودند.
مقرر گردید با توجه به برنامه ریزی های صورت پذیرفته و هماهنگی با شورای تحقیقات جهاد کشاورزی و منابع طبیعی استان و سازمان برنامه و بودجه، حداکثر تا دوهفته آینده پروژه های خود را ارائه نمایند (با توجه به درنظر گرفتن نیازهای بخش اجراء، محور پژوهشی " توسعه پایدار آبزی پروری (قزل آلا) " مد نظر قرار گیرد).
با توجه به اهمیت موضوع تاکید گردید کلیه همکاران، نسبت به جستجوی آخرین دستاوردهای تحقیقاتی موسسات و دانشگاههای معتبر خارجی و مرتبط با علوم شیلاتی در سال 2019 اقدام و نتیجه را در قالب فرم های از پیش تعیین شده به روسای بخش ها ارسال نمایند. روسای بخش ها بصورت ماهانه در پایان هر ماه نتیجه را به معاونت تحقیقاتی مرکز ارسال نمایند.