به گزارش روابط عمومی مرکز تحقیقات ژنتیک و اصلاح نژاد ماهیان سردآبی شهید مطهری یاسوج پنجمین جلسه شورای پژوهشی در سال 1398 در مورخه 1398/08/25 با حضور همکاران محترم در بخش های مختلف تحقیقاتی مرکز برگزار گردید. در جلسه فوق با توجه به دوره زمانی اعلام شده از سوی مدیریت هماهنگی و ترویج استان تعداد 5 پروژه زیر با همکاری بخش اجراء در استان توسط همکاران محترم پیشنهاد گردید. این پروژه ها بر اساس محور پژوهشی اعلام شده از سوی سازمان جهاد کشاورزی استان به مرکز تحت عنوان " توسعه پایدار آبزی پروری (قزل آلا) " پیشنهاد شده بودند، که پس از توضیحات مجریان محترم و بحث و تبادل نظر به تصویب رسیدند.
1) ارزیابی و تحلیل زنجیره ارزش خوراک آبزیان کشور (دکتر قائدی)
2) غربالگری ماهیان قزل آلای رنگین کمان بر اساس لوکوس های صفات کمی (QTL) در مزارع پرورشی استان (دکتر نظری)
3) شناسایی و اولویت بندی موانع توسعه آبزی پروری و ارائه راهکارهای افزایش تولیدات در استان کهگیلویه و بویراحمد(دکتر مرادیان)
4) ارزیابی ژنتیکی و زیستی تخم تمام ماده ماهی قزل الای رنگین کمان تولید داخل و بررسی مقایسه ای با تخم های وارداتی و تخم ماهیان معمولی(جنس مختلط) (دکتر راستیان نسب)
5) تعیین جنسیت قزل آلای رنگین کمان با استفاده از واکنش زنجیره ای پلیمراز (دکتر محمودی)
مقرر گردید زمان جلسه شورای تحقیقاتی جهت ارائه پروژه های مزبور در مرکز تحقیقات جهاد کشاورزی و منابع طبیعی استان توسط معاون پژوهشی هماهنگی شده و به اطلاع مجریان برسد.