به گزارش روابط عمومی مرکز تحقیقات ژنتیک و اصلاح نژاد ماهیان سردآبی شهید مطهری یاسوج، جناب آقای دکتر تاج الدینی ریاست محترم سازمان جهاد کشاورزی استان به همراه جناب مهندس آقاشیری حراست محترم این سازمان در روز دوشنبه مورخ 98/08/06از مرکز یاسوج بازدید نمودند. هدف از این بازدید بررسی روند پیشرفت پروژه های عمرانی و پژوهشی این مرکز به خصوص میزان پیشرفت پروژه ملی اصلاح نژاد ماهی قزل آلای رنگین کمان بود.