به گزارش روابط عمومی مرکز تحقیقات ژنتیک و اصلاح نژاد ماهیان سردآبی شهید مطهری یاسوج دومین جلسه شورای پژوهشی با موضوع همگام سازی اجرای طرح و پروژه های مرکز با نیاز های بخش اجرائی استان کهگیلویه و بویراحمد در تاریخ 98/5/07 در محل سالن جلسات این مرکز برگزار گردید. هدف از این جلسه توجیه کارشناسان مرکز در خصوص موضوع مورد بحث و ارائه پیشنهادات علمی و تخصصی از طرف آنها بود. در همین راستا پژوهشگران مرکز پیشنهاداتی را درخصوص تعیین اولویت های تحقیقاتی بر اساس نیازهای بخش خصوصی و رفع مشکلات و چالش های پیش روی صنعت شیلات در استان ارائه دادند. از آنجایی که این استان از پتانسیل های زیادی در خصوص تکثیر و پرورش ماهی قزل آلای رنگین کمان برخوردار است، لذا استفاده از ظرفیت های بخش اجرائی و تحقیقاتی امری ضروری به حساب می آید. در پایان جلسه مقرر گردید که نشستی با مدیریت شیلات استان جهت بررسی بیشتر مشکلات اجرایی در خصوص موضوع مطرح شده برگزار شود.