سخنرانی علمی با عنوان " مروري بر بيماريهاي ويروسي قزل آلاي رنگين کمان و خصوصيات بيوتروريستي آنها " در روز چهارشنبه 19/04/98 توسط آقای مهندس محمدسعید گنجور با حضور کارشناسان در سالن جلسات مرکز تحقیقات ژنتیک و اصلاح نژاد ماهیان سردآبی شهید مطهری یاسوج ارائه گردید. در این سخنرانی علمی بيماريهاي ويروسي قزل آلاي رنگين کمان در کشور که پتانسیل استفاده از آنها بعنوان یک ابزار بیوتروریستی امکان پذیر می باشد، مطرح گردید.
چکیده:
مروري بر بيماريهاي ويروسي قزل آلاي رنگين کمان و خصوصيات بيوتروريستي آنها.

منظور از بیوتروسیم، کاربرد عوامل زیستی در راستای اهداف تروریستی و تهاجمی است. هدف بیوتروریسم، می تواند انسان، دام، طیور و یا آبزی باشد. امروزه، پرورش آبزیان در ایران اهمیت بالقوه ای دارد و حفظ این صنعت از گزند و آسیب های طبیعی و حتی عمدی بسیار مهم است. تولید آبزیان پرورشی در ایران، سالانه بالغ بر 400 هزار تن می شود و نه تنها از نظر کارآفرینی و اشتغال بلکه از نظر تامین غذای مردم و امنیت غذایی بسیار اهمیت دارد. یکی از نقاط ضعف صنعت آبزی پروری، حساسیت آن به عوامل عفونتزای باکتریایی و ویروسی است. حداقل سه ویروس بیماریزا در قزل آلای رنگین کمان پرورشی ایرانی شامل: IHN، IPN و VHS وجود دارد که پتانسیل استفاده از آنها بعنوان یک ابزار بیوتروریستی ممکن است. در سمینار مذکور سعی گردید تا نکات قابل توجهی که استفاده از این ویروس ها را بعنوان یک ابزار بیوتروریستی ممکن می سازد معرفی شود. ضمنا راههای شناسایی و راهکارهای ممکن برای کنترل و پیشگیری از این ویروس ها مطرح گردید.