به گزارش روابط عمومی مرکز مرکزتحقیقات ژنتیک و اصلاح نژاد ماهیان سردآبی یاسوج به منظور بازدید از مزارع سیل زده و برآورد خسارات وارده به پرورش دهندگان دراستانهای ( لرستان – چهار محال و بختیاری – کهگیلویه و بویر احمد ) آقایان مهندس حبیب اله گندمکار، مهندس اسماعیل کاظمی ، مهندس جواد مهدوی از مرکز یاسوج به همراه مهندس نریمانی نماینده اداره کل شیلات لرستان ، مهندس طاهری نماینده شیلات شهرکرد ، مهندس کریمی نماینده شیلات یاسوج عازم منطقه شدند. تعداد 25 مزرعه مورد بازدید قرار گرفت. اکثر پرورش دهندگان عامل این سیل را عدم مدیریت صحیح قبل از سیل عنوان نمودند. در سیل اخیر دیواره ها، آب بندهای اکثرمزارع سردابی سه استان خسارات دیده و دیواره بین استخرها شکسته یا کاملاً تخریب شده است. کف استخرها پس از سیل در حدود 80-60 سانتی متر لجن گرفته و در داخل استخر هیچ گونه ماهی یافت نشد. حدود 70 درصد ماهیان سردابی این منطقه از بین رفته اند. عدم وجود نقدینگی و نبود بچه ماهی مورد نیاز در استانها از دلایلی است که امکان فعالیت مجدد پرورش ماهیان سردابی را در این استانها را با محدودیت های جدی مواجه ساخته است.